Opleiding Koninklijke Balletschool

De Koninklijke Balletschool Antwerpen biedt een voltijdse opleiding (september-juni) secundair kunstonderwijs aan, die bestaat uit een dans- en een academisch programma. Deze opleiding vormt dansers met een sterke klassieke basis, die ook het moderne dansrepertoire aankunnen. Het programma is ontworpen voor studenten tussen 12 en 18 jaar die een carrière in de dans nastreven,  en die een diploma klassiek ballet willen combineren met een diploma secundair onderwijs om hun kansen op werkgelegenheid en succesvolle hogere studies te optimaliseren. De Koninklijke Balletschool Antwerpen verwelkomt zowel nationale als internationale studenten.

KBA barre
1e graad - A-stroom
1e graad - A-stroom
2e graad – KSO-stroom
2e graad – KSO-stroom
3e graad – K-stroom
3e graad – K-stroom
Extra leerjaar dans
Extra leerjaar dans
Opleidingstraject dans
Opleidingstraject dans