3e graad – KSO-stroom

In de derde graad wordt de eigenlijke danser gevormd. Je wordt zeer intensief voorbereid op een professionele loopbaan vanuit het klassieke en hedendaagse dansrepertoire. De leerlingen van B5 dansen 26 uur per week, de leerlingen van B6 dansen 27 uur. De lessentabel bestaat uit de basisvorming, het vakspecifiek gedeelte waaronder de dansvakken en een complementair gedeelte. Dit is een extra aanbod dat bestaat uit dansvakken en ondersteunende vakken die van belang zijn voor jouw  toekomst in de professionele danswereld. Ook is er ruimte voor eventuele projecten, stages of zelfstandige uren GIP aanvullend op het lessenrooster.

k

Lessentabel 3e graad – KSO-stroom: Basisvorming

Vakken

5/6e  jaar(B5/6): uren p/w

Nederlands

3

Frans

2

Wiskunde

2

Levensbeschouwing

2

Natuurwetenschappen-biologie-aardrijkskunde*

1.5

Engels

2

Geschiedenis*

1

Artistieke identiteitsontwikkeling

2.5

LO*

1

*Lessen die in periodes aanbod komen, niet het gehele jaar wekelijks.

Lessentabel 3e graad - KSO-stroom: Extracurriculair programma

Extra curriculair

5e jaar(B5): uren p/w

6e jaar(B6): uren p/w

Klassieke dans(klassiek, repertoire, PDD, pointes/grand allegro)

22

23

Spaanse dans

1

 

Hedendaagse dans

4

4