Welzijnwerking

De Koninklijke Balletschool Antwerpen hecht veel belang aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van haar leerlingen. Hiervoor werken de directie en leerkrachten samen met een multidisciplinair team van deskundigen. De leerlingenbegeleiding staat in voor psychologische begeleiding en ondersteunt bij leer- en andere problemen. De voedingsdeskundige helpt met een gezond en evenwichtig voedingspatroon. De kinesitherapeuten zorgen voor de fysieke begeleiding, voornamelijk preventief.

KBA

Welzijnswerking

Onze opleiding vraagt veel van onze leerlingen. De Koninklijke Balletschool wil jongeren opleiden tot professionele dansers van wereldniveau. Er worden hoge eisen gesteld om het doel te kunnen bereiken. Naast een intensieve training in de dans en het ontwikkelen van de artistieke identiteit is het van even groot belang onze leerlingen fysiek, mentaal en cognitief te ondersteunen.

Het is cruciaal om je eigen lichaam te kennen, weten hoe je blessures kan voorkomen of hoe je fysiek sterker kan worden.
Maar het is even belangrijk om met prestatiedruk te leren omgaan, de nodige mentale weerbaarheid te tonen, jezelf te leren kennen en te kunnen reflecteren op je eigen welzijn.
Tenslotte is het belangrijk dat leerlingen de nodige vaardigheden ontwikkelen om het eigen leerproces te kennen en te kunnen bijsturen waar nodig en om met de nodige strategieën het leren te versterken en verbeteren.

Naast het feit dat onze leerlingen deze competenties nodig hebben in het nastreven van een professionele danscarrière, zijn deze competenties ook van groot belang in de algemene vorming van onze jongeren die verder studeren na de opleiding.

Wij streven de volgende doelstellingen na in ons coachingprogramma.

  • Op een structurele manier versterken we onze leerlingen mentaal zodat ze meer veerkracht krijgen en een sterker mentaal welbevinden ervaren. De nadruk ligt uitdrukkelijk op het positieve aspect, we willen de leerlingen weerbaar en zelfzeker maken zodat ze de tools hebben om in de wereld van dans te slagen. Daarbij hoort ook het proces van zelfstandigheid, discipline en weten hoe zichzelf te presenteren en gedragen in de wereld die ze betreden na hun opleiding. Wij besteden continu aandacht aan het ontwikkelen van mentale veerkracht bij onze leerlingen.
  • Met een gezonde portie kennis, attitudes en vaardigheden stomen we de leerlingen klaar om elke dag opnieuw gezonde keuzes te maken voor hun fysieke welzijn en hen sterker in hun schoenen te doen staan. Individuele opvolging en adviezen op een structurele manier zijn hierbij het uitgangspunt om preventief te werk te gaan.
  • Wij optimaliseren het leren van de leerlingen en het leerproces door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen op een structurele wijze.
  • Wij ondersteunen onze leerlingen bij hun leerloopbaan in de brede zin van het woord. Leerlingen verkennen hun talenten, interesses en vaardigheden.

Kinesitherapie

Met kinesitherapie kan je zowel lichamelijke klachten voorkomen (preventief) als lichamelijke klachten behandelen (curatief). 

Onze klaskinesitherapeuten werken preventief en organiseren hiervoor individuele raadplegingen: ze screenen de leerling, geven gerichte oefeningen om de spieren en gewrichten te versterken en volgen de genezing van blessures op. Elke leerling gaat één keer paar maand individueel op consultatie en krijgt hiervoor een uitnodiging via Smartschool. Daarnaast organiseren de kinesitherapeuten ook maandelijks klassikale workshops. 

Voor blessurebehandeling (curatief) maken we een onderscheid tussen de 1ste graad enerzijds en de 2de en 3de graad anderzijds. Onze kinesitherapeuten behandelen leerlingen van de 1ste graad als ze een geldig doktersvoorschrift hebben én als de klassenraad oordeelt dat de behandeling van de blessure noodzakelijk is voor de opleiding. Wegens onze beperkte middelen vragen we de leerlingen van de 2de en 3de graad een externe kinesitherapeut te zoeken. De klaskinesitherapeut volgt de gekregen oefeningen mee op en communiceert hierover met de dansleerkracht(en). 

Alle leerlingen, van de 1ste tot de 3de graad, zijn verplicht ons op de hoogte te brengen van externe raadplegingen. 

Bovenstaande begeleiding wordt voorzien door de school en brengt geen extra kosten met zich mee. Voor behandelingen door externen gelden de tarieven die zij zelf opstellen. Kinesitherapeutische behandelingen zijn in België enkel mogelijk met een doktersvoorschrift.