1e graad - A-stroom

KBA

Lessentabel 1e graad - A-stroom: basisvorming

Zoals alle reguliere secundaire opleidingen A-stroom bieden wij in de basisvorming de volgende uren en vakken aan.

Jaarvakken**

1e jaar(B1): uren p/w

2e jaar(B2): uren p/w

Nederlands

4 + 1*

4 + 1*

Frans

4 + 1*

4 + 1*

Wiskunde

4 + 1*

4 + 1*

Levensbeschouwing

2

2

Periodevakken ***

1e jaar(B1): periodeblokken

2e jaar(B2): periodeblokken

Natuurwetenschappen

2

2

Aardrijkskunde

2

2

Natuurwetenschappen-aardrijkskunde

2

2

Engels

5

3

Geschiedenis

3

5

Techniek

5

5

Economie/ICT

2

2

Economie/ICT-techniek

2

2

Artistieke identiteitsontwikkeling

3

3

Lessen in geluk en gezondheid

2

2

* Het verdiepen of versterken van deze vakken gebeurt op een vaste dag in de week en maakt deel uit van het standaardlessenpakket.

** Deze vakken worden bijna elke dag gegeven.

*** Deze vakken worden periodiek aangeboden in blokken van 12 uur per week.

**** Er wordt een lessenrooster opgemaakt op basis van 28 lesweken omdat het reguliere rooster gedurende 4 weken opgeschort is omwille van productie voorstellingen/dansexamens

Lessentabel 1e graad - A-stroom: Extracurriculair programma

Dansvakken 1e jaar(B1): uren p/w 2e jaar(B2): uren p/w

Klassieke dans(klassiek, pointes/allegro, repertoire)

12

10

Klassieke dans(versterken/verdiepen)

2

1

Spaanse dans

2

1

Hedendaagse dans

2

2

 

Basisoptie kunst & creatie 2e jaar(B2): uren p/w

Klassieke dans

3

Spaanse dans

1

Hedendaagse dans

1