2e graad – KSO-stroom

In de tweede graad leggen we nadruk nog meer op de danspraktijk. Vanaf het 3de leerjaar behoort onze opleiding tot het KSO. Hierdoor kunnen we de uren dans verhogen naar 24 uur voor B3 en 26 uur voor B4. De lessentabellen bestaan uit de basisvorming, het vakspecifieke gedeelte waaronder ook de dansvakken, een complementair gedeelte met een extra aanbod van dansvakken en ondersteunende vakken die belangrijk zijn voor je toekomst in de professionele danswereld. Hieronder vind je de lessentabellen van de 2de graad.

c

Lessentabel 2e graad – KSO-stroom: Basisvorming

Jaarvakken**

3e jaar(B3): uren p/w

4e jaar(B4): uren p/w

Nederlands

4 + 1*

4 + 1*

Frans

3 + 1*

3 + 1*

Wiskunde

3 + 1*

3 + 1*

Levensbeschouwing

2

2

Periodevakken **

3e jaar(B3): periodeblokken

4e jaar(B4): periodeblokken

Natuurwetenschappen

7

7

Aardrijkskunde

3

3

Engels

7

7

Geschiedenis

3

3

Geschiedenis-aardrijkskunde

1

1

Artistieke identiteitsontwikkeling

4

4

Lessen in geluk en gezondheid

3

3

* Het verdiepen of versterken van deze vakken gebeurt op een vaste dag in de week en maakt deel uit van het standaardlessenpakket.

** Deze vakken worden bijna elke dag gegeven.

*** Deze vakken worden periodiek aangeboden in blokken van 9 uur per week.

**** Er wordt een lessenrooster opgemaakt op basis van 28 lesweken omdat het reguliere rooster gedurende 4 weken opgeschort is omwille van productie voorstellingen/dansexamens

 

Lessentabel 2e graad - KSO-stroom: Extracurriculair programma

Specifiek gedeelte 3e jaar(B3): uren p/w 4e jaar(B4): uren p/w

Klassieke dans(klassiek, pointes/allegro, repertoire)

11

11

Hedendaagse dans

2

2

 

Extra curriculair 3e jaar(B3): uren p/w 4e jaar(B4): uren p/w

Klassieke dans(klassiek, pointes/allegro, repertoire)

9

9(+PDD)

Klassieke dans(versterken)

1

 

Spaanse dans

1

1

Hedendaagse dans

2

2