Schoolreglement vervolmakingsjaar

Richtlijnen & afspraken

Onze opleiding vraagt veel van onze leerlingen en vereist een groot engagement van zowel leerlingen en als ouders. Om alle wederzijdse verwachtingen duidelijk te hebben, vindt u in ons schoolreglement alle informatie over de opleiding aan de Koninklijke Balletschool. Onder het motto ‘goede afspraken maken goede vrienden’ vindt u alle verwachting omtrent het wederzijdse engagement die wij als school vragen en bieden. Wij streven naar een goede samenwerking tussen de school, ouders en leerlingen met tot doel onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een carrière als professionele dansers.