Voornaam van het kind
Contactinformatie
Privacyregelgeving
Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken
De gegevens die je via dit formulier aan Stedelijk Onderwijs bezorgt, worden conform de privacyregelgeving verwerkt. Stedelijk Onderwijs zal deze gegevens enkel verwerken met het oog op de organisatie van workshops of de audities voor Koninklijke Balletschool Antwerpen - Lagere school (Prins Dries). De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de organisatie en opvolging van deze audities. Door dit formulier in te dienen geef je de toestemming aan Stedelijk Onderwijs om je te contacteren met dit doel. Je kunt steeds inzage of verbetering van deze gegevens vragen via martijn.meekers@so.antwerpen.be. Als je niet meer wenst deel te nemen aan de auditie, kan je via dit adres ook vragen dat je gegevens verwijderd worden. Meer informatie vind je in de privacyverklaring op de website van Stedelijk Onderwijs (https://www.stedelijkonderwijs.be/privacyverklaring-websites).
Via welke weg vernam je over deze workshop?